Home |  Hot Stories |  Economic & Investment |  Education |  Life style |  The Alami Report |  About us |  Contact us
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จับมือ เอไอที พัฒนาไทยแลนด์ 4.0

              สำนักข่าวอะลามี่: คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอที ได้ประกาศลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เน้นการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี พร้อมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0


            เมื่อเร็วๆ นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประกาศลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมหรือวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการ และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลได้ประกาศทิศทางของประเทศไทยในอนาคต จะต้องเป็น ประเทศไทย 4.0 ด้วยแนวคิด Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำให้หลายหน่วยงานต้องปรับและพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร ผลิตภัณฑ์และบริการเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านเทคโนโลยีที่จะต้องก้าวสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล หรือระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และรวดเร็ว

            สำหรับความร่วมมือกับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนให้แก่ภาคเอกชน และเปิดโอกาสให้แก่ภาคเอกชนได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งได้ร่วมกันศึกษาและวิจัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย นำไปสู่การพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมกับอารยประเทศ

             นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นการสร้างความมั่นใจและรับประกันผลสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัย นำไปสู่การดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาเทคโนโลยีและวิศวกรรมเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์

            สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพล ลีลาเกียรติสกุล คณะวิทยาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  โทรศัพท์ 02-988-3666 ต่อ 4115 อีเมล์ prit@gmail.com เว็บไซต์ www.mut.ac.th

 

 
    Topview
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับนักศึกษาใหม่ 
เทศบาลนครปากเกร็ด จัดมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
มรภ.สงขลาจับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55 
ม.ราชภัฏยะลารับสมัครบุคคลป.โท-ป.เอก 
ลงทะเบียนผู้แสวงบุญล่วงหน้าปี55แล้ว กว่า6พันคน 
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ รับสมัครครูหลายตำแหน่ง 
ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.วลัยลักษณ์ เดินสายแนะแนวการศึกษา 
ฝึกภาษาอังกฤษ-มลายู รับประชาคมอาเซี่ยน 
ม.อ.ปัตตานี จับมือเอกชนทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 
บรูไน มอบทุนการศึกษาระดับอนุปริญญา-ป.เอก ให้ต่างชาติ  
Copyrights © 2010 www.thealami.com All Rights Reserved.