Education
Home   /   Education  /   มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.รังสิต จับมือมหาวิทยาลัยมาเลเซีย

จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารับ AEC

โดย กองบรรณาธิการ

++++++++++++++++++++++++++     

             สำนักข่าวอะลามี่: มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดประตูความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศมาเลเซีย

            ดร. วิศรุต  เลาะวิถี ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ประกอบด้วย อาจารย์สมัย เจริญช่าง ที่ปรึกษาสถาบัน ดร. วิศรุต เลาะวิถี ผู้อำนวยการสถาบัน และ อาจารย์ชัยวัฒน์  สืบสันติวรพงศ์ หัวหน้าศูนย์อาหรับศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปกครองนักศึกษา 3 คน และนักศึกษาอีก 8 คน ได้เดินทางไปประเทศมาเลเซีย

            การเดินทางในครั้งนี้ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตกับมหาวิทยาลัยคู่บันทึกการลงนาม MOU ในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมาลายา (UM) มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ (IIUM) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (UKM) ซึ่งได้ข้อสรุปเป็นที่น่าสนใจ

            ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ตอร์ลา ฮัจยีฮัซซัน (Prof. Dr. TorlaHj. Hassan) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและแผนงาน และ ศาสตราจารย์ ดร. อับเดลอาซิส เบอร์กู๊ท (Prof. Dr. Abdel Aziz Berghout  รองอธิการบดีฝ่ายนานาชาติและความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรมและชุมชน จากมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ (IIUM)  เห็นพ้องต้องกันว่า จะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการ 2+1+1 หมายถึง ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิต 2 ปีการศึกษา หลังจากนั้นไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติแห่งมาเลเซีย 1 ปี และกลับมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรังสิตอีก 1 ปี   ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตกันได้

             โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาอาหรับ และนักศึกษาจะได้ประกาศนียบัตร หลังสิ้นสุดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติแห่งมาเลเซียแล้ว อย่างน้อย 1 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา และรับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยรังสิต  นักศึกษาอาจมีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายประจำวันขณะที่ใช้ชีวิตนักศึกษาในประเทศมาเลเซียเท่านั้น  ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาหาทางออกร่วมกัน”  ดร. วิศรุต  กล่าว

            คณะได้ไปเยือนมหาวิทยาลัยมาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. อับมุอ์มิน บินอับฆอนี (Associate Prof. Dr. AbMumin Bin AbGhani) คณบดีคณะอิสลามศึกษา ให้ความสนใจในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และอาจารย์ รวมถึงการประชุมทางวิชาการร่วมกัน โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสถาบันวิทยาการอิสลามและอาหรับศึกษา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (UKM) จะร่วมกันจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง “การพัฒนาการสอนภาษาอาหรับระดับอุดมศึกษา” ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต คาดว่าจะมีนักวิชาการจากกลุ่มประเทศอาหรับและอาเซียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย