Education
Home   /   Education  /   จัดตั้งสมาพันธ์ฮัจย์ราชาธิบดีเพื่อการเผยแพร่และพัฒนา

จัดตั้งสมาพันธ์ฮัจย์ราชาธิบดีฯ ขับเคลื่อนเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาสังคม

             สำนักข่าวอะลามี่: สถานทูตซาอุฯ หนุนภาคประชาชนและผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในฐานะแขกของกษัตริย์ฯ ขับเคลื่อนในการเผยแพร่อิสลามตามหลักการที่ถูกต้อง และยึดตามแบอย่างท่านศาสดา

             การสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการเผยแพร่ศาสนาอิสลามและการพัฒนาสังคม จัดโดย กระทรวงกิจการศาสนา ศาสนสมบัติ การเผยแพร่และการแนะนำ ฝ่ายวัฒนธรรมจากสถานทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี มีผู้เข้าสัมมนากว่า 200 คนโดยความร่วมมือจาก มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และชมรมนักกฎหมายมุสลิม ฯร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย ประจำประเทศไทย

           ดร.นิพนธ์ มะสังหลง ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ในฐานะผู้ประสานงานการจัดสัมมนาในครั้งนี้ กล่าวว่า สำหรับประเด็นสำคัญการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์มาแล้ว ซึ่งเป็นแขกของ พระราชาธิบดี ซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัลชาอุด ได้มีโอกาสรู้จักกันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

           อีกทั้งยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างความเข้าใจอันดีในการเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย และเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการเผยแพร่ศาสนา ตามคำสอนหลักการของอิสลาม และจริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมหมัด ซ.ล.

            ในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก เชคมูฮัมมัด บินอะห์มัด อัลอุศอยมีย์ ที่ปรึกษากิจการศาสนาอิสลาม ประจำสถานทูตซาอุดิอาระเบียมาเป็นประธาน นอกจากนี้ยังมี อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านมาร่วมอภิปราย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังเป็นจำนวนมาก

           “ การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีมติในการรวมกลุ่ม เพื่อขยายการดำเนินงานและกิจกรรม ด้วยการจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ฮัจย์ราชาธิบดีเพื่อการเผยแพร่และพัฒนา  ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้ นายสามารถ มะลูลีม  ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสมาพันธ์ฯคนแรกอีกด้วย”  ดร.นิพนธ์ กล่าว.

ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร อะลามี่ ฉบับมีนาคม 2559