Education
Home   /   Education  /   นักศึกษาSultan Azlan Shah University ดูงานเมืองไทย

ไอแบงก์ ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Sultan Azlan Shah University

            สำนักข่าวอะลามี่ :  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย ดร.อาบิดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะฮ์ และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรให้การต้อนรับ Dr.Asae Sayaka อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Sultan Azlan Shah ประเทศมาเลเซียพร้อมคณะนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคาร

            พร้อมด้วย ดร.ชัชวาลย์ นิยมวิทยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชะรีอะฮ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “ ชารีอะฮ์กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ” ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 21 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา