Education
Home   /   Education  /   เมาลิดนบี .....วิถีมุสลิมไทย เชื้อสาย ”จีนล้านนา”

เมาลิดนบี .....วิถีมุสลิมไทย เชื้อสาย ”จีนล้านนา”

+++++++++++++

             สำนักข่าวอะลามี่ :  ความเป็นชุมชนมุสลิมชายขอบ สิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรักษาอัตลักษณ์ ศาสนา วิถี วัฒนธรรม คือการไปมาหาสู่กัน เชื่อมสัมพันธ์ สื่อสารกับสังคมภายนอก โดยเฉพาะชุมชนที่มีศาสนาอัตลักษณ์ที่เหมือนกัน

             พี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนในพื้นที่ล้านนา จึงชอบที่จะจัดงานเลี้ยง งานประจำปี ของมัสยิด เพื่อมีโอกาสได้พบปะกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท มิตรสหาย เครือญาติ หรือ ลูกหลานที่ไปทำงาน ต่างบ้านต่างเมือง เสมือนว่า...เป็นวันพบกัน หากแต่ในการพบเจอกัน ทำอย่างไรจะได้กุศลและความดีงามแห่งการได้พบกันนี้

           มัสยิดทางล้านนา โดยเฉพาะที่มีบรรพชนที่อพยพมาจากประเทศจีน จึงนิยมจัดงาน ที่มีชื่อว่า เมาลิดนบี จะจัดในช่วงนี้ ซึ่งตรงกับเดือนอาหรับ รอบีอุ้ลเอาวัล เป็นเดือนที่ท่านนบี(ซ.ล.) ถือกำเนิด

ในเชียงใหม่ เชียงราย ก็ไม่ต่างจากชุมชนมุสลิมในพื้นที่อ่านของประเทศไทย ที่นี่ก็จะจัดงานในช่วงนี้ จึงจำเป็นที่ต้องจัดคิวพูดคุยในส่วนของมัสยิดต่างๆ เพื่อไม่ให้ชนกัน และโปรแกรมการของจัดงานมัสยิดยาวไปจนถึง เดือนมีนาคมปี 60 ส่วนสำคัญของการจัดงาน คือเป็นงานหารายได้ เพื่อใช้ในกิจการของมัสยิด

            การจัดงานเมาลิดนบี วัตถุประสงค์การจัดงาน สิ่งแรกที่ต้องกระตุ้น เตือน คือการรำลึกนึกถึงแบบอย่างคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) นำมาสู่การประพฤติปฏิบัติ สู่การดำเนินชีวิต รูปแบบการจัดงาน ร่วมกันอ่าน และ ร่วมรับฟัง อัลกุรอ่าน สรรเสริญต่อท่านนบีฯ ท้ายสุด ฟังบรรยายจากผู้รู้ นักวิชาการ ที่ส่งต่อคำสอนในอิสลามสู่พี่น้องในพื้นที่และผู้มาร่วมงาน พร้อมนำสู่การปฏิบัติ

            อีกได้ร่วมบริจาค สร้างจิตอาสาการเป็นมือบน เป็นการเอื้อประโยชน์ ซึ่งกันและกัน ในยามที่มีการขอความช่วยเหลือ สร้างความรักความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดี อย่างยั่งยืน ยามได้พบปะไต่ถามสารทุกข์สุขดิบ พร้อมยื่นมือช่วยเหลือยามต้องการ

             งานมัสยิดของพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีนในล้านนา ส่วนใหญ่จะจัดให้ตรงกับวันอาทิตย์เพื่อความสะดวกของผู้มาร่วมงาน เจ้าภาพจะจัดเตรียมอาหารการกินไว้สำหรับแขก ตั้งแต่คืนวันก่อนจัดงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพื้นเมืองที่หาและจัดทำได้ง่ายตามวิถีชุมชน อาจเป็นก๋วยเตี๋ยว หรือข้าวซอย สไตล์ยูนนาน  

แต่ครั้นถึงมื้อเช้า พ่อบ้านแม่บ้านที่เป็นเจ้าภาพก็จะเตรียมอาหารเช้าไว้ต้อนรับ จะมีอาหารง่ายๆ 4 อย่าง แต่รสชาติไม่เบา เพราะพ่อครัวแม่ครัว ต้องการให้แขกที่มาเยือนได้ประทับใจ สิ่งที่ปรุงจึงปรุงออกมาด้วยหัวใจ อาจกล่าวได้ว่า อาหารที่พวกเรารับประทานกัน นอกจากอร่อยด้วยลิ้น แล้วยังสามารถสัมผัสด้วยใจได้อีกด้วย

              ช่วงหลังละหมาดบ่าย หลังจากเสร็จพิธี หรือกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็เป็นการเลี้ยงใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละมัสยิด จะจัดเต็มด้วยอาหารโต๊ะจีนชุดใหญ่ ไม่ต่ำกว่า 6 เมนูอาหาร ต่างจากวันปกติธรรมดา จะเดินหาเมนูอาหารวัฒนธรรมของชาวจีนมุสลิมเหล่านี้ ซึ่งเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมาก

             เมื่ออิ่มหนำสำราญ ทั้งได้พบปะพี่น้องกันแล้ว ก็ต้องล่ำลาซึ่งกันและกัน จึงหาปฏิเสธได้ว่า " งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา "  แต่การจากเราได้รับและได้ให้สิ่งดีๆ ทั้งเจ้าภาพแขกผู้มาเยือน เราได้รับสิ่งใดติดมือติดหัวใจมาด้วย ทุกกิจกรรมมีแง่คิด เพียงแต่จะคิดอย่างไร จึงทำให้จิตใจสบาย...

               เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของวิถีชาวจีนมุสลิม ที่อพยพเข้ามาสู่แดนล้านนา เมื่อชุมชนเติบใหญ่ ลูกหลานมากมาย ซึ่งได้รับการศึกษาสูงขึ้น ก็ต้องออกแสวงหาอาชีพ รายได้ ทำให้หลายครอบครัวย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่น 

             จึงเป็นอีหนึ่งกิจกรรมทางสังคมของการจัดงานเมาลิดนบี เพื่อให้ญาติสนิท มิตรสหาย กลับคืนสู่ภูมิลำเนาเยี่ยมพบปะพี่น้อง อีกทั้งคนต่างพื้นที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมเยือนดูแลซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการแสวหารายได้เพื่อมาจุนเจือค่าใช้จ่ายให้กับมัสยิด เป็นค่าจ้างครู ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆที่จำเป็น

           จึงเป็นวิถีประเพณี ที่พวกเขาทำสืบทอดต่อๆกันมา