Education
Home   /   Education  /    เปิดตัวสมาคมสตรีมุสลิมพัทลุง

 เปิดตัวสมาคมสตรีมุสลิมพัทลุง   

 โดย อัศวิน ภัควรรณ รายงานจากจังหวัดพัทลุง

            สำนักข่าวอะลามี่:  เปิดตัวสมาคมสตรีมุสลิมพัทลุง เป้าหมายช่วยเด็กกำพร้า ทั้งมุสลิมและต่างศาสนิก ส่งการศึกษาจบปริญญาและพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จัดตั้งสภาองค์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย


            นายวีระ  หัดหมัน   ประธานกรรมการฝ่ายกิจกรรมสตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า  ทางสมาคมสตรีมุสลิมประจำจังหวัดพัทลุง ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมเป็นทางการ  โดยมีนางไร่หนาบ นุ้ยผอม เป็นนายกสมาคม ซึ่งขณะนี้สมาคมสตรีมุสลิม มีแล้วทั่ว 14 จังหวัดภาคใต้

            สำหรับ จ.พัทลุง ได้เปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการ โดยมีสมาชิกขณะนี้กว่า 500 คน   จากที่เข้าเป็นสมาชิกแล้ว 58 มัสยิด   จากจำนวน 98 มัสยิด ที่เหลือจะดำเนินการต่อไปทั้งนี้ได้รับการตอบดีมากจากทุกฝ่าย  ทั้งนี้จากการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง   เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

            “เป้าหมาย  คือการดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กกำพร้า และเกี่ยวกับบทบาทสตรี ให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  ซึ่งกันและกัน  ตลอดจนถึงการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นประชาชาติที่ดีงาม ฯลฯ” นายวีระ  กล่าวและว่า 

            สำหรับเป้าหมายรับช่วยเหลือสนับสนุนเด็กกำพร้า ไม่เฉพาะเด็กมุสลิม จะดูแลเด็กกำพร้าต่างศาสนิกด้วย  โดยให้การศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา และจบปริญญาตรี เป็นต้น

            นายวีระ  กล่าวอีกว่า เป้าหมายถัดไป จะจัดตั้ง สภาองค์กรสตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อให้สตรีได้ประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความรู้ความสามารถ ศักยภาพ ฯลฯ  ระหว่างภาคใต้  ภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ.