Education
Home   /   Education  /   เลขาอาชีวะ : ปลื้ม นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

“ เลขาอาชีวะ”ปลื้ม นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

              สำนักข่าวอะลามี่ : เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยผลการดำเนินการ” อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 “ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 สรุป 7 วัน มีผู้รับบริการ จำนวน 40,131 คน ชี้สามารถนำองค์ความรู้สู่การปฎิบัติจริง


                  ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ถือว่าเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่เรียนมาให้บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมถึงการแสดงตนโดยมีส่วนร่วมต่อสังคมในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล

                 จากผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 สรุป 7 วัน มีผู้รับบริการ จำนวน 40,131 คน ซึ่งบริการที่อาชีวศึกษาจัดให้ได้แก่ การให้ข้อมูลเส้นทาง การเดินทางท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์บริการอู่ซ่อมรถ บริการที่นั่ง ที่นอนพักผ่อน บริการเครื่องดื่ม นวดผ่อนคลาย การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป และการให้บริการตรวจสภาพ ซ่อมแซมเบื้องต้น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถปิกอัพ รถตู้ รถบรรทุก จำนวน 37,068 คัน นอกจากนี้ยังให้บริการ การตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพยาง และการตรวจสอบโซ่และเฟืองโซ่ ตรวจสอบไส้กรองอากาศ

                  ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สอศ.พบว่า นักเรียน นักศึกษา ได้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากศูนย์บริการของค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่แตกต่างกัน จะมาปฏิบัติงานร่วมกัน มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาในสถานการณ์จริง

                “ การให้บริการเครื่องยนต์แต่ละรุ่นมีปัญหาต่างกัน การสื่อสารอาการรถของผู้ใช้บริการ เรียนรู้การเปรียบเทียบคุณภาพอะไหล่แท้ อะไหล่เทียม รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงการมีน้ำใจที่ดีในการออกบริการนอกสถานที่ สร้างความประทับใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใช้บริการ “


                 ดร.สุเทพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยและข้อควรระวังระหว่างปฏิบัติงาน เช่น การวางอุปกรณ์เครื่องมือ ความสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหาไม่ได้ในห้องเรียน เวทีอาชีวะอาสาจึงเป็นเวทีที่สร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี และพร้อมที่จะทำงานทันทีหลังจบการศึกษา

               สำหรับลำดับในการให้บริการมากที่สุด ประเภทรถจักรยานยนต์ ได้แก่ การตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ตรวจสภาพรถ ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ประเภทรถยนต์ ได้แก่ การตรวจสภาพยาง ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ตรวจสอบไส้กรองอากาศ

               ส่วนสถานศึกษาสังกัด สอศ. ที่มีรถเข้ามาใช้บริการมากสุด 5 ลำดับ คือ เต็นท์วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์.