Education
Home   /   Education  /   ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.วลัยลักษณ์ เดินสายแนะแนวการศึกษา

ชมรมนักศึกษามุสลิม ม.วลัยลักษณ์ เดินสายแนะแนวการศึกษา

 จินัฐดา มูเก็ม : รายงาน

                  สำนักข่าวอะลามี่ : นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลาม จัดโครงการแนะแนวน้องสู่ช่อประดู่ ในสถานศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

                 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ ชมรมศาสนศึกษา แผนกอิสลาม ได้ จัดโครงการแนะแนวน้องสู่ช่อประดู่ ตามสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จังหวัดสงขลา และ โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา

               โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 และ วันที 20 ธันวาคม  2554  ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางแนะนำข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการแนะแนวทางการดำเนินชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์

               อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการตัดสินใจ เข้าศึกษาติในระดับปริญญาตรี และเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะอย่างกว้างขวางอีกด้วย