Education
Home   /   Education  /   มรภ.สงขลาจับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55

 มรภ.สงขลา จับมือกลุ่มภาคีราชภัฏ เปิดรับ นศ.ปี 55

             สำนักข่าวอะลามี่ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จับมือกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฎ4แห่งภาคใต้ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ 12-16 มีนาคม2555 นี้

            ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม ศกนี้ จำนวนทั้งสิ้น 6,821 คน

            โดยแยกเป็นแต่ละมหาวิทยาลัยดังนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,048 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 2,215 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 1,796 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 762 คน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครที่ใดก็ได้ทั้งสี่มหาวิทยาลัย สมัครที่ใดสอบวัดความสามารถและสอบสัมภาษณ์ที่นั่น

             โดยสามารถดูผลการสอบได้ทั้งสี่มหาวิทยาลัย จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2555 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทร. 074-336-933 ต่อ 323 , E-mail: watchara@skru.ac.th