Inside Asia
Home   /   Inside Asia  /   ปีทองของนักธุรกิจไทย เมียนมาและกัมพูชา เปิดเวทีชวนลงทุนในตลาดสุขภาพ
ปีทองของนักธุรกิจไทย เมียนมาและกัมพูชา เปิดเวทีชวนลงทุนในตลาดสุขภาพ
 
             สำนักข่าวอะลามี่:  อุตสาหกรรมสุขภาพของสหภาพเมียนมา และกัมพูชา เติบโตก้าวกระโดด โดยเฉพาะสหภาพเมียนมาเติบโตขึ้น 3 เท่าในปี พ.ศ. 2553-2559 คิดเป็นมูลค่าตลาดรวมกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 70,000 ล้านบาท ส่วนราชอณาจักรกัมพูชา ภาครัฐอัดฉีดงบประมาณสนับสนุนด้านสุขภาพประชาชนมากถึง 271 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการรักษาและดูแลสุขภาพ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด หรือ VEAS จึงจัดงานเสวนา “ปีทองของนักธุรกิจไทย เมียนมาและกัมพูชา เปิดเวทีชวนลงทุนในตลาดสุขภาพ” พร้อมวางแผนจัดงาน MYANMAR PHAR-MED EXPO 2017 และ CAMBODIA PHAR-MED EXPO 2017 หรือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ณ สหภาพเมียนมา และราชอณาจักรกัมพูชา


 
            นางสาว โรซี่ ทรัง ผู้จัดการโครงการ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด หรือ VEAS เปิดเผยว่า ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี งาน MYANMAR และ CAMBODIA PHAR-MED EXPO ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาและสุขภาพระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงานมากกว่า 80 หน่วยงานชั้นนำ และมีผู้ชมงานมากกว่า 2,000 รายจาก 15 ประเทศ อาทิ จีน เยอรมัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ประเทศไทย อินเดีย ปากีสถาน เบลารุส เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และบังคลาเทศ
 
            ดร. วิน มา เพียว ผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์ทางการแพทยและยา สหภาพเมียนมา เปิดเผยว่า ปี พ.ศ. 2558-2559 อุตสาหกรรมสุขภาพ เมียนมา เติบโตมากกว่า 10% มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 533 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 18,600 ล้านบาท ใช้ในการพัฒนาสถานพยาบาล ศูนย์สุขภาพ ยา และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้ง ภาครัฐมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 6% จนถึงปี พ.ศ. 2563 ส่งผลให้การพัฒนาระบบสาธารณสุขของเมียนมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับการเปลี่ยนทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่รวดเร็วเช่นกัน ทั้งนี้ การจัดงาน MYANMAR PHARMED EXPO 2017 ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโรสการ์เด้น เมืองย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา จะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสุขภาพของเมียนมาให้เติบโตยิ่งขึ้น
 
            ศาสตราจารย์ คิม ซาวูน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชอณาจักรกัมพูชา กลุ่มบริการสถานพยาบาล เปิดเผยว่า “ด้วยประชากร 15 ล้านราย ในปี พ.ศ. 2558 จีดีพีของราชอณาจักรกัมพูชาเติบโตสูงถึง 7.3% และในปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขราชอณาจักรกัมพูชาได้รับงบประมาณ 271 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมากกว่า 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.6% โดยนำมาใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ ในการสร้างโรงพยาบาลแห่งชาติ ศูนย์อนามัยประจำจังหวัด ศูนย์สุขภาพชุมชน ทำให้ภาพรวมตลาดสุขภาพและยาของกัมพูชาเติบโตเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่ดี เป็นที่น่าจับตามองของนักลงทุนและผู้ประกอบการจากต่างชาติ สำหรับตลาดอุตสาหกรรมยาเติบโตอย่างมากถึง 80% ในเขตกรุงพนมเปญและพื้นที่โดยรอบ ขณะเดียวกัน 50% อุตสาหกรรมยานำเข้าจากต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับและนิยมของชาวกัมพูชา ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาจากต่างชาติกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นในกัมพูชา โดยการจัดงาน CAMBODIA PHARMED EXPO 2017 ครั้งที่ 3 ราชอณาจักรกัมพูชา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการไดมอนด์ ไอซ์แลนด์ กรุงพนมเปญ ราชอณาจักรกัมพูชา จะเป็นการต่อยอดการพัฒนาระบบสุขภาพกัมพูชาให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ
 
          สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในปีนี้ ณ สหภาพเมียนมา และราชอณาจักรกัมพูชา นอกเหนือจากการรวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านอุตสาหกรรมยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร อาทิ โรงพยาบาล ระบบตรวจสุขภาพ อุปกรณ์ด้านการแพทย์ นวัตกรรมยาและการรักษา แล้ว ยังได้ขยายการจัดงานสู่ LAB EXPO และ DENTAL EXPO เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในกลุ่มอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และทันตกรรม ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักปฏิบัติการ และนักธุรกิจที่จะมาแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลงานวิจัย และทิศทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต
 
            LAB EXPO จะรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการ วิเคราะห์ วิจัย ควบคุมและทดสอบทางเคมีและการแพทย์ ครอบคลุมการสัมมนาวิชาการหลากหลายหัวข้อ อันเกี่ยวเนื่องกับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อรองรับตลาดโลกและตลาดภูมิภาค
 
             DENTAL EXPO จะเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ การค้า และแลกเปลี่ยนความรู้ สำหรับอุตสาหกรรมทันตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ ผู้ประกอบการด้านทันตกรรม และสมาคมทันตกรรมในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
 
           สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน PHARMED EXPO 2017 ณ สหภาพเมียนมา และราชอณาจักรกัมพูชา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (+84-8) 38488561 หรืออีเมล์ Rosie.tran@veas.com.vn หรือเว็บไซต์ www.veas.com.vn