Inside Asia
Home   /   Inside Asia  /   สุลต่านรัฐกลันตัน ขึ้นครองราชย์เป็นพระราชาธิบดีมาเลเซีย
สุลต่านรัฐกลันตัน ขึ้นครองราช เป็นพระราชาธิบดี  ของประเทศมาเลเซีย
โดย นิก รากิ๊บ บิน นิกฮัสซัน

                สำนักข่าวอะลามี่ :   สุลต่านรัฐกลันตัน ขึ้นครองราช เป็นพระราชาธิบดี  (Yang di-Pertuan Agong) ของประเทศมาเลเซีย

                พิธีขึ้นครองราชย์ของสุลต่านรั
ฐกลันตัน เป็นพระราชาธิบดี หรือ Yang di-Pertuan Agong ของประเทศมาเลเซีย วันนี้  (24 เมษายน  2017)

               ขอบคุณภาพจากนักการเมืองคนหนึ่
ง ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว