Inside Asia
Home   /   Inside Asia  /   มาเลเซียประกาศ lockdown ตั้งแต่ ๑ ? ๑๔ มิ.ย. ๖๔

มาเลเซียประกาศ lockdown ตั้งแต่ ๑ – ๑๔ มิ.ย. ๖๔

      ( 28 พ.ค.64) รัฐบาลมาเลเซีย ได้ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสูงกว่า ๘,๐๐๐ ราย สั่ง lockdown ตั้งแต่ ๑ – ๑๔ มิ.ย. ๖๔ (เป็นอย่างน้อย) โดยห้ามดำเนินกิจกรรมทางสังคมและ ศก. ทั้งหมด ยกเว้นภาคธุรกิจที่จำเป็น            สำหรับมาตรการดยมีมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดฯ แบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ประกอบด้วย

              (๑) ระยะที่ ๑ total lockdown ตั้งแต่ ๑ – ๑๔ มิ.ย. ๖๔ (เป็นอย่างน้อย) โดยห้ามดำเนินกิจกรรมทางสังคมและ ศก. ทั้งหมด ยกเว้นภาคธุรกิจที่จำเป็น ซึ่งทางการจะแจ้งรายละเอียดต่อไป

              (๒) ระยะที่ ๒ ประมาณ ๑ เดือน จะเริ่มขึ้นหลังจากทางการมาเลเซีย ได้ประเมินสถานการณ์แล้ว และพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อฯ ในช่วง ๒ สัปดาห์ข้างหน้าลดลงอย่างน่าพอใจ โดยจะพิจารณาอนุญาตให้ภาคธุรกิจบางสาขาเปิดทำการได้ ซึ่งจะต้องเป็นภาคธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมทั้งต้องสามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพระหว่างบุคคลได้จริง และ

                 (๓) ระยะที่ ๓ จะเป็นการบังคับใช้มาตรการในระดับเดียวกับปัจจุบัน (มาตรการควบคุมการสัญจร MCO 3.0 ก่อน total lockdown) ที่อนุญาตให้ภาคธุรกิจเกือบทั้งหมดเปิดทำการได้ภายใต้ SOP ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมทางสังคม


                  ทั้งนี้ สธ. มซ. เป็นหน่วยงานหลักในการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคฯ และความเหมาะสมในการปรับการดำเนินมาตรการ จากระยะที่ ๑ ไปสู่ระยะที่ ๒ และระยะที่ ๓ โดยจะคำนึงถึงขีดความสามารถของระบบ สธ. มซ. ในการรักษาผู้ป่วยโควิดด้วย นอกจากนั้น รบ. มซ. อยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ ปชช. และภาคธุรกิจ มซ. ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติ มซ.

             หลายฝ่ายกังวลว่า การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-๑๙ ใน มซ. รอบนี้ อาจส่งผลกระทบต่อ ศก. อย่างรุนแรง หลังจากที่ช่วงต้นปี ทางการ มซ. ตั้งเป้าว่า ศก. ในปีนี้จะเติบโต ๖-๗.๕% ฟื้นตัวจากเมื่อปีที่แล้ว ที่ศก. มซ. ถดถอย -๕.๖% ตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤติ ศก. เอเชีย (นรม. มซ. รูป ๓)

          “การอุบัติขึ้นของเชื้อกลายพันธุ์ที่ทำให้แพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจครั้งนี้ ” แถลงการณ์ของ รบ. ระบุ “ด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันที่เพิ่มขึ้น ความสามารถในการรักษาผู้ป่วย Covid-19 ของ รพ. ทั่ว ปท. เริ่มถึงขีดจำกัด”

              นอกจากนี้ ทางการยังให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล่าช้าและสับสน รวมทั้งจะจัดเตรียมให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์

           การล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า ๑ ปี และเกิดขึ้น ๑ วันหลังจาก นายกรัฐมนตรี มูห์ยิดดิน ปฏิเสธว่า จะไม่มีการล็อกดาวน์เหมือนปีที่แล้ว

             ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อของมาเลเซีย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบผู้ติดเชื้อรายวันทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่ ๕ ติดต่อกัน และเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง ๙,๐๒๐ ราย อีกทั้งยังพบว่าผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทำสถิติสูงสุดเช่นกัน 

              วันนี้เป็นเรื่อง มซ. ประกาศล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ (total lockdown) ทั่ว ปท. นับตั้งแต่วันที่ ๑-๑๔ มิ.ย.นี้ โดยอนุญาตให้เปิดดำเนินการเฉพาะธุรกิจและภาคบริการที่จำเป็นเท่านั้น

 ที่มา : กสญ.โกตาบารู