Business
Home   /   Business  /   UAE เตรียมไฟเขียวส่งออกไก่ไทย สร้างเม็ดเงินกว่า1พันล.บาท

UAE ลงพื้นที่ตรวจโรงเชือดสัตว์ปีก

เตรียมไฟเขียวให้ไก่ไทยมูลค่ากว่า1พันล.บาท

               สำนักข่าวอะลามี่:  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ลงพื้นที่ประเทศไทย ตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีกที่ได้รับรองให้สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เผยผลการดำเนินการจะส่งผลให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นำเข้าไก่ไทยสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท

             ปัจจุบันสินค้าเนื้อสัตว์ปีกฮาลาล และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกฮาลาลของประเทศไทยเป็นที่ต้องการจากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลไทย มีมาตรฐานการผลิตที่กำกับดูแลโดยกรมปศุสัตว์ให้ถูกตามหลักสุขอนามัยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก อีกทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศกลุ่มอ่าวอาหรับถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานฮาลาลที่กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

             นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลให้มากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 62  Mr. Majdi Abdallah Ibrahim Abualush Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE) และ Mr. Ahmed Obaid Saeed Mohammed Alsuwaidi หัวหน้าด่านนำเข้าสินค้าจากหน่วยงาน Ajman Municipality ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เข้าเยี่ยมคารวะกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

            โดยตนได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานรับคณะ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมด้วย

             “ การมาเยือนไทยของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินโรงเชือดสัตว์ปีกที่ได้รับรองให้สามารถส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ โดยมีกำหนดการตรวจระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 ซึ่งจะเป็นการตรวจประเมินด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ตามอำนาจกำกับดูแลของหน่วย MOCCAE”ธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

              ด้าน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าวว่า การส่งออกสินค้าปศุสัตวฮาลาลไทยไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำเป็นที่หน่วยรับรองฮาลาลไทยคือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) ต้องได้รับการรับรองจากหน่วย Emirates Authority for Standardization and Metrology ( ESMA)

              โดยล่าสุดวันที่ 16-19 ธค.62 สกอท. พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมรับคณะตรวจประเมินจากหน่วยงาน The Emirates International Accreditation Centre (EIAC ) ซึ่งเป็นหน่วยตรวจรับรองฮาลาล ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ESMA เพื่อมาตรวจขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองฮาลาลของไทย

             ซึ่งผลการมาตรวจครั้งนี้ทำให้ได้รับความชื่นชมในระบบมาตรฐานฮาลาลไทยที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกเนื่องจากเป็นการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO อีกทั้งบุคคลากรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม ISO แล้วทั้งสิ้น  ความร่วมมือและการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพของหน่วยงานระหว่างกรมปศุสัตว์ และสกอท. รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ปศุสัตว์ฮาลาลไทยเจริญก้าวหน้า

            “ ทั้งนี้ผลความสำเร็จของการตรวจประเมินจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่ามากกว่า 1000 ล้านบาท ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กล่าว.