Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   กองทุนธนาคารอิสลาม ธกส. มอบรางวัลฮัจญื์-อุมเราะห์

กองทุนธนาคารอิสลาม ธกส. มอบรางวัลฮัจญื์-อุมเราะห์

                    สำนักข่าวอะลามี่ : กองทุนธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. จับรางวัลให้กับลูกค้าที่มีเงินฝากในกองทุนธนาคารอิสลาม
 


                   ผลการจับรางวัล มหกรรมส่งต่อความดี ครั้งที่ 3วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558ณ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ผู้ได้รับทุนเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์จำนวน 29 ทุน มีดังนี้

ชื่อ-สกุล

สาขา

สนจ.

1.นายศิริราช ไชยวงค์

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

2.นางวีณา ไทยพิทักษ์

หนองจอก

กรุงเทพมหานคร

3.นางต้องตา มาลีพันธ์

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

4.นายประสิทธิ์ เลาะเซ็น

บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา

5.นางละมัย อะหมัดตอเฮด

บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา

6.น.ส.ชุติกาญจน์ ทิพย์หมัด

ไชยา

สุราษฎร์ธานี

7.สหกรณ์ออมทรัพย์ตันมียะฮ์ จำกัด

เหนือคลอง

กระบี่

8.นางอะหวอ หมันหลัง

นาทวี

สงขลา

9.นายมูฮำหมัดอัดนันท์ พาลีเขตต์

ปัตตานี

ปัตตานี

10.มัสยิดนูรูลอิหล่าน

ปัตตานี

ปัตตานี

11.นางมาริยำ ยีมะมิง

ร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช

12.เด็กหญิง ฟาตีมาห์ เปาะจิเส็ง

ยะหา

ยะลา

13.นางสุดาพร นายาว

อ่าวลึก

กระบี่

14.น.ส.อามีนะห์ สิเดะ

เบตง

ยะลา

15.นายวิชัย สุระคำแหง

เทพา

สงขลา

16.นายชัยมงคล เดชแอดำ

ปากช่อง

นครราชสีมา

17.นางมารีย๊ะ เจ๊ะกา

แว้ง

นราธิวาส

18.นางแอเส๊าะ แวบือซา

รามัน

ยะลา

19.นายแวบือราเฮง แวมามุ

ปัตตานี

ปัตตานี

20.น.ส.ละเอียด เกสง่า

ทุ่งหว้า

สตูล

21.น.ส.รอมละ เวาะเลง

ปัตตานี

ปัตตานี

ชื่อ-สกุล

สาขา

สนจ.

22.นางคอดีเยาะห์ เลาะวิถี

พระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา

23.นายสอบรี อาแว

ตันหยงมัส

นราธิวาส

24.น.ส.เสาวลักษณ์ ปาแว

ยะลา

ยะลา

25. มัสยิดรอมาล

รือเสาะ

นราธิวาส

26.มูลนิธิ ดารุสสลามศึกษา

เทพา

สงขลา

27.น.ส.หะยีซะ มะซะ

ยะหา

ยะลา

28.นายสะหาก ขำวิลัย

หนองจอก

กรุงเทพมหานคร

29.นายอาทร วงษ์สันต์

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร


 

 รายชื่อผู้ได้รับทุนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จำนวน 13 ทุน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล

สาขา

สนจ.

1.นายสะการียา ทิพย์ยอแล๊ะ

อ่าวน้อย

ประจวบคีรีขันธ์

2.นายสุเมธ มะลา

นนทบุรี

นนทบุรี

3.นางละมัย อะหมัดตอเฮด

บางน้ำเปรี้ยว

ฉะเชิงเทรา

4.น.ส.มิไลน่า ปาทาน

ถลาง

ภูเก็ต

5.นายอับดุลเลาะ กาเจร์

แว้ง

นราธิวาส

6.สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด

ปาลัส

ปัตตานี

7.สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำกัด

ปาลัส

ปัตตานี

8.น.ส.มุสลีฮะห์ อาลีมามะ

บันนังสตา

ยะลา

9.นายปรีชา เบ๊ะกี

บางบัวทอง

นนทบุรี

10.นายอาทร วงษ์สันต์

จตุจักร

กรุงเทพมหานคร

11.นายสงัด มหิงสพันธุ์

ลาดบัวหลวง

พระนครศรีอยุธยา

12.นายฆูลัม อิซฮัก อิราณี

หาดใหญ่ใน

สงขลา

13.นายอดุล บุญสพ นางวรรณา บุญสพ

กระบี่

กระบี่