Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ สร้างเอกภาพสู่การพัฒนา

สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ สร้างเอกภาพสู่การพัฒนา

             สำนักข่าวอะลามี่ : เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานกิจกรรม “สหกรณ์อิสลามสัมพันธ์รวมพล ครั้งที่ 13”  ในปีนี้จัดขึ้นที่หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560

            ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเครือข่ายของสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ จำนวน 25 แห่ง ไม่รวมสาขาที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์ดีเด่นด้านต่างๆ เป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานประจำปี 2559 จำนวน 12 สหกรณ์ และ รางวัลดีเด่นสหกรณ์มีผลประกอบการณ์ที่ดีในปี 2559 จำนวน 4 สหกรณ์


             สำหรับกิจกรรมภายในงาน งานวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 13  TICON FATONI GAMES 2017 มีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การสัมมนาวิชาการสหกรณ์อิสลามประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เครือข่ายสหกรณ์อิสลามฯ การแข่งขันกีฬาสหกรณ์อิสลาม Ticon Fatoni Games  กีฬาฟุตบอล, แชร์บอล, วอลเล่ย์บอลวง, ตะกร้อวง, เปตอง, กรีฑา

             นอกจากนี้ยังมี การแข่งขันตกปลา (ทะเลสายบุรี) ปั่นจักรยาน เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและการแข่งขันฟุบอลกระชับมิตร ทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน vs ทีมเครือข่ายสหกรณ์อิสลามและ ทีม อบจ.ปัตตานี vs ทีมสหกรณ์เจ้าภาพ

             สำหรับวันสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ จ.สตูล โดยสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป