Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ไอแบงก์นำธุรกิจฮาลาลไทย เปิดตลาดบรูไน

ไอแบงก์ นำพาธุรกิจฮาลาลไทย เปิดช่องทางธุรกิจฮาลาลในประเทศบูรไนฯ

        สำนักข่าวอะลามี่:  ไอแบงก์ นำผู้ประกอบการฮาลาล SMEs ไทย 14 ราย อกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน "Brunei International Trade & Consumer (BITC) 2016“ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม หวังเปิดตลาดสินค้าและบริการสู่ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เข้าร่วมออกบูธ ในงาน "Brunei International Trade & Consumer (BITC) 2016“ โดยมี ดร.ฮัจญี อับดุล มานาฟ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมให้เกียรติเปิดงานแสดงสินค้าฮาลาลของไทย ครั้งที่ 2 (Thai Halal Product Fair) ร่วมกับ นายเชิดชู รักตะบุตร เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงบันดาร์เสรี เบกาวัน

       ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ นายสัญญา ปรีชาศิลป์ ผู้จัดการบริหารส่วน CSR ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และนายสมชาติ มิตรอารีย์ ผู้จัดการบริหารส่วนวิจัยและพัฒนาธุรกิจฮาลาล ศูนย์วิจัยและพัฒนาธุรกิจฮาลาล ฝ่ายธุรกิจร่วมลงทุนและต่างประเทศ ร่วมเป็นผู้แทนธนาคาร มอบของที่ระลึกขอบคุณแก่ท่านประธานในพิธี

       ทั้งนี้ ธนาคารได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาลไทย จำนวน 14 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยได้เปิดตลาดสินค้าและบริการสู่ประชาสังคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การจับคู่ธุรกิจและการสัมมนาโอกาสทางธุรกิจในระดับนานาชาติ เพื่อเปิดการค้าและการสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาลสู่ต่างแดน

      โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Bridex เขต Jerodong ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ขอบคุณภาพข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ไอแบงก์