Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   “ สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮฯ”

“ สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮฯ”

ธุรกิจคู่คุณธรรมนำชีวิตพ้นดอกเบี้ย

โดย สรัญญา บุญโสม

+++++++++++++++++++++++      
 

            สำนักข่าวอะลามี่ : การดำเนินงานทางการเงินที่เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการหทางการเงินของอิสลาม  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด  ภายใต้คำขวัญ “ระดมทุน หนุนธุรกิจ นำชีวิต พ้นดอกเบี้ย”และในปี 2558 นี้  ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการเข้าสู่ปีที่ 20 ของการดำเนินงาน จากวันที่จดทะเบียน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 ภายใต้การบริหารของ “วุฒิสาร เจสาสน์” ที่นำองค์กรขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) ที่วางไว้คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด จะเป็นศูนย์กลางบริการทางการเงินปลอดดอกเบี้ยและสวัสดิการสังคมด้วยระบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

           ษะกอฟะฮ” มีความหมายคือ “วัฒนธรรม” คือความดีงามยั่งยืนที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน โดยดำเนินธุรกิจควบคู่กับคุณธรรม บนพื้นฐานอิสลามอย่างแท้จริง

            นายวุฒิสาร เจสาสน์ หรือ (อับดุลเลาะฮ์) ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม จำกัด  เปิดเผยถึงการดำเนินงานว่า วัตถุประสงค์หลักเป็นไปตามรูปแบบเช่นเดียวกันกับทุกสหกรณ์คือ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ ซึ่งเริ่มจากการสมัครสมาชิก ฝากเงิน / ให้สินเชื่อ / สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากธนาคาร เพราะสหกรณ์ สมาชิกคือเจ้าของ โดยวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ทางสหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  โดยเชิญสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากทุกปี  

            โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานเปิดการประชุม และได้มีการมอบทุนซากาต จำนวน 300 ทุน โดย นายสมควร มาตชาย ประธานคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ, คณะกรรมการที่ปรึกษา มอบประกาศนียบัตรแก่สมาชิกดีเด่น และที่สำคัญคือมีการรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2558  ให้ที่ประชุมรับทราบ

            นายวุฒิสาร กล่าวว่า ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์จำนวน 750 ล้านบาท  สมาชิกกว่า 9,000 คน มี 8 สาขาคือ สาขากระบี่ (สำนักงานใหญ่), สาขาเกาะลันตา, สาขาคลองยาง, สาขาอ่าวลึก, สาขากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี, สาขาคลองท่อม, สาขาอ่าวนาง และสาขาห้วยลึก

            สำหรับบทบาทการให้บริการของสหกรณ์ คือ ฝาก-ถอน, บริการสินเชื่อ, สวัสดิการ ช่วยเหลือสังคม กำไรจัดสรรประจำปี ทุนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ และความเดือดร้อนต่างๆ ตามความต้องการ บริการหลักๆ คือ สินเชื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็น 6-10 % ต่อปี ในส่วนการลงทุนผ่านสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ฯ ลงทุนเองไม่ได้ เน้นบริหารเงินมากกว่าธุรกิจ เพราะต้องการส่งเสริมให้สมาชิกมีธุรกิจเป็นของตนเอง

            ในส่วนของสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ  เราใช้หลักว่าต้องมีเงินสดพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 20% ของเงินรับฝาก ปัจจุบันสหกรณ์มีเงินฝากประมาณ 400 ล้านบาท เรามีสภาพคล่องอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 80 ล้าน เผื่อสมาชิกถอน และปล่อยสินเชื่อตามความจำเป็น

            “เมื่อเร็วๆ นี้สหกรณ์ฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย USIM ของมาเลเซีย โดย คณะเศรษฐศาสตร์อิสลาม ทำงานวิจัยเพื่อสังคม โดยให้ความสำคัญเรื่องซากาต และมองว่า ธุรกิจที่ดีต้องมีซากาต ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และในอนาคตจะมีบุคลากรมาแลกเปลี่ยนศึกษาซึ่งกันและกัน  เพื่อวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ไทยและสหกรณ์มาเลเซีย ว่ามีการดำเนินการอย่างไร โดยให้เราเป็นสหกรณ์ต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาแห่งแรกของไทย” นายวุฒิสาร กล่าว

            อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า สหกรณ์เตรียมที่จะไปเยี่ยมเยียน USIM และจะให้เปิดคอร์ส อบรมระยะสั้น เพื่อเพิ่มทักษะและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์

            “สิ่งที่เราเห็นได้ชัดหลังจากการดำเนินการของสหกรณ์ ทำให้สังคมมุสลิมเข้าใจเรื่องระบบการเงินที่ปลอดดอกเบี้ยมากขึ้น บนพื้นฐานของการบริการทางการเงินทางเลือกที่เป็นธรรม”

          การก้าวย่างของสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลาม มาจนถึงวันนี้ครบ 20 ปี และการทำงานบนพื้นฐานของสถานบันการเงินที่ปลอดดอกเบี้ย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างที่ท้าทายสำหรับสหกรณ์อิสลามฯ

          หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับพฤศจิกายน 2558