Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ไอแบงก์ จับมือ ทิพยประกันภัย

ไอแบงก์จับมือ ทิพยประกันภัย


       สำนักข่าวอะลามี่: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ ไอแบงก์ จับมือ บริษัท ทิพยประกันภัย" ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ “ โครงการ Bancassurance (ตะกาฟุล) ” เปิดช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินในระบบชาริอะฮ์ 108 สาขาทั่วประเทศ            ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ และนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย จับมือกับ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประสิทธิ์ชัย สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ “ โครงการ Bancassurance (ตะกาฟุล) ” โดยมี ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาด้านศาสนาไอแบงก์ พร้อมด้วย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานที่ปรึกษาด้านศาสนา บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

         ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ามุสลิมและทุกศาสนิกที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงในผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์ทั้งในด้านการให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน และบุคคล อาทิ สัญญาตะกาฟุลรถยนต์ภาคบังคับและสมัครใจ, สัญญาตะกาฟุลอุบัติเหตุส่วนบุคคล สัญญาตะกาฟุลสรรพภัยบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ผ่านช่องทางเคาท์เตอร์ 108 สาขาของไอแบงก์ทั่วประเทศ  ณ ห้องริฟาอี โรงแรมอัล มีรอซ ถ.รามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้