Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ?ไอแบงก์ ? ออกมาตรการพักชำระเงินผู้ประสบอีสาน

“ไอแบงก์ “ ออกมาตรการพักชำระเงินผู้ประสบอีสาน

             สำนักข่าวอะลามี่:  “ไอแบงก์ “ ออกมาตรการพักชำระเงินต้น โดยให้ลูกค้าชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”


             นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนในวงกว้าง ไอแบงก์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง และได้ตระหนักมาโดยตลอดถึงการให้ความสำคัญในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

            ด้วยการพักชำระหนี้เงินต้น โดยชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน หลังจากนั้น         ให้ชำระเงินต้นและกำไร ตามสัญญาเดิม สำหรับลูกค้าธนาคารที่อยู่ในประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครพนม และพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของทางราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่  31 ตุลาคม 2560 

            ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ไอแบงก์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ Call Center โทร 1302 นางสาววีณา กล่าวทิ้งท้าย