Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ไอแบงก์จับมือ ศอ.บต.และพันธมิตรร่วมลงนาม MOUโครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน

ไอแบงก์จับมือ ศอ.บต.และพันธมิตรร่วมลงนาม MOUโครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน

                 สำนักข่าวอะลามี่:  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) จับมือ(ศอ.บต.) และพันธมิตรรวม 5 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงผ่าน “โครงการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจครัวเรือน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานในพิธี


              โดยมี  นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) พร้อมด้วย นายเฉลิมพล มิ่งเมืองไทย ผู้แทนกลุ่มธุรกิจ ETIM TEAM รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายนิสมา บุงอซายู ผู้แทนทายาทเกษตรรุ่นใหม่ชายแดนภาคใต้ ร่วมลงนาม

            ทั้งนี้เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนภาคใต้ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนหวังสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุนเชื่อมต่อนานาประเทศ มุ่งเป้าผลักดันสินค้าสู่ประชาคมมุสลิมกว่า 2.2 พันล้านคน ณ ห้องประชุมประสงค์ สุ่นสิริ อาคาร 20 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา