Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ระยะที่ 8 กับ บสย.

ไอแบงก์ ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ระยะที่ 8 กับ บสย.


                สำนักข่าวอะลามี่ : ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8 (PGS 8) กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) " พร้อมด้วยสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์อีก 17 แห่ง ซึ่งมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และมี นายบรรยงค์ วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บสย.เป็นพยานในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

                การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้คล่องตัวมากขึ้น ลดการพึ่งพาเงินนอกระบบ ซึ่ง SMEs ถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศ โดยไอแบงก์จะเป็นหนึ่งในธนาคารที่ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอและทาง บสย.จะให้การค้ำประกันสินเชื่อดังกล่าว