Islamic Economic
Home   /   Islamic Economic  /   ไอแบงก์ สนับสนุนการเงินแสนสิริ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่

ไอแบงก์ สนับสนุนการเงินแสนสิริ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่


              ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจ ปี 2564 ให้การสนับสนุนทางการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วงเงินรวม 500 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ “สิริ เพลส พัฒนาการ” ทาวน์โฮมเพื่อคนรุ่นใหม่ ภายใต้แนวคิด “ขยายทุกความชอบให้เป็นไปได้” เพิ่มโอกาสการมีบ้านของคนไทยให้ง่ายที่สุด

              จากภาพ (ซ้ายไปขวา): (SIRI)  นายอาณัติ  กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) นางสาววรางคณา อัครสถาพร ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)(ibank) นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อยและปฏิบัติหน้าที่ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, นางสาวยุวพร ประเสริฐศรี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจขนาดใหญ่ สายงานธุรกิจ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย