Halal Focus
Home   /   Halal Focus  /    Halal Street

Halal Street-Hilal Town Stage Show 2015“

อีกหนึ่งสีสัน กระตุ้นท่องเที่ยวเชียงใหม่

โดย ชุมพล ศรีสมบัติ

+++++++++++++++++++++

               “ ฮาลาลสตรีทHalal Street-Hilal Town Stage Show 2015 “ เชียงใหม่ หนึ่งในกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ ฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียนในอนาคต               นายกวินธร วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงาน Halal Street-Hilal Town Stage Show 2015 หรือ ฮาลาลสตรีทประจำปี 2558 ในวันที่ 23 มกราคม 2558 โดยได้รับการสนับสนุนจาก หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
                ภายในงาน ประกอบด้วย การออกบูธสินค้าและอาหารฮาลาลที่หลากหลายกว่า 70 บูธ การแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในโลกอิสลาม การประกวดการทำอาหารมุสลิม โดยจัด“กิจกรรมสาธิตและแข่งขันข้าวซอยฮ่อเชียงใหม่” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจมาชมการแข่งขัน

               นอกจากนั้นยังมีการแสดงจากเยาวชนมุสลิมจากมัสยิดทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ขับร้องอัลนาซีด การบรรเลงดนตรีวงเบบี้อาระเบีย เป็นการสร้างการรับรู้เชิงพื้นที่ให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป รู้จักย่านการค้าพาณิชย์ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอาหารของมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการซื้อขายสินค้าฮาลาล การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ในชุมชนมุสลิมมัสยิดบ้านฮ่อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีความพร้อมในเชิงสถานที่และบุคลากร ซึ่งอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยวไนท์บาซาร์ การพัฒนาย่านการท่องเที่ยวดังกล่าว จะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต

               ด้าน รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าการจัด Halal Street ครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้โครงการของศูนย์ฯ ที่จะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านฮาลาลของภาคเหนือ ตลอดจนการกระตุ้นธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลพื้นที่ภาคเหนือ สร้างโอกาสและช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคและอาเซียนในอนาคต

              “ การจัดงานในวันนี้จึงเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการงานแสดงสินค้า เชียงใหม่ ฮาลาล อินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์ 2558 หรือ CHIF 2015 ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ทภายในโครงการจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักที่น่าสนใจมากมายคือ การออกบูธสินค้าจากต่างประเทศ การแสดงบนเวที การสาธิตเมนูฮาลาล การจับคู่ธุรกิจฮาลาล (Business Matching) รวมถึงในช่วงดังกล่าวก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามทั่วประเทศด้วย ”รศ.ดร. วินัย กล่าวและว่า

             ทั้งนี้การร่วมสนับสนุนการจัดงาน Halal Street นับเป็นการดำเนินโครงการที่ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งการได้มาสัมผัสถนนบ้านฮ่อ ก็จะได้เห็นถึงบรรยากาศของวัฒนธรรมมุสลิมแบบจีน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกิดเวทีในการนำผลิตภัณฑ์ฮาลาลมาแสดง และจำหน่ายกับนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไป อีกด้วย

 

ตีพิมพ์ครั้งแรก : นิตยสาร ดิ อะลามี่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2558