Halal Focus
Home   /   Halal Focus  /   สัมนาผู้ประกอบการฮัจย์

สัมนาผู้ประกอบการฮัจย์          สำนักข่าวอะลามี่ :  สมาพันธ์ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ประเทศไทย (สามสมาคม) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจการฮัจย์ เพื่อนำไปสูประสิทธิภาพในการบริหารกิจการฮัจย์ของประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน โดยมี นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ผู้แทน จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมงานด้วย ณห้องปรารถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆนี้