Halal Focus
Home   /   Halal Focus  /   มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่

มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่

          สำนักข่าวอะลามี่: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดงาน “Betong Halal International Fair 2018 (BHIF 2018)”  มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่


           วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) ที่ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการ  จังหวัดนราธิวาส  รักษาการรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Betong Halal International Fair 2018 (BHIF 2018)”  มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 อย่างยิ่งใหญ่ จัดโดย  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยมี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำศาสนา นักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

           การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและขยายตลาดการค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของจังหวัดชายแดนภาคใต้      สู่การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลในระดับภูมิภาคเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ประกอบด้วยอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) รวมถึงตลาดการค้าเสรีอาเซียน ก่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้อีกด้วย

            นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  รักษาการรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับคำว่าฮาลาลเป็นอย่างมาก ฮาลาลเป็นคำที่ครอบคลุมในทุกเรื่องของพี่น้องมุสลิมตามหลักศาสนา ซึ่งไม่ได้ฮาลาลเพียงเฉพาะวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้  ปัจจัย 4 เท่านั้น จิตใจก็ต้องฮาลาลด้วยเช่นกัน  คือการเป็นคนดี ตั้งมั่นในหลักคำสอนของศาสนา ซึ่ง ศอ.บต. ก็พร้อมที่จะผลักดัน ส่งเสริมสินค้าและบริการในรูปแบบของฮาลาลโดยพัฒนาให้เต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนต่อไป

         นางเพาซียะห์ อับดุลเลาะ เจ้าของร้านฮาลาลฟู้ด อ.ยะหา จ.ยะลา ให้สัมภาษณ์ว่า ร้านตนเป็นร้านอาหารพื้นบ้าน ซึ่งอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารที่นิยมของคนในพื้นที่ รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้และเป็นโอกาสดีที่จะได้เผยแพร่อาหารในเวทีระดับฮาลาลนานาชาติ เป็นการแสดงให้เห็นว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีของดี โดยมีลูกค้าที่แตกต่างสัญจรไปมาหลายรูปแบบ ถือเป็นใบเบิกทางในการทำให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้เรื่อยๆ อาหารพื้นบ้านเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่นให้คงอยู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก

            สำหรับงาน “Betong Halal International Fair 2018 (BHIF 2018)” มหกรรมฮาลาลนานาชาติเบตง 2018 จัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาครูโภชนาการเพื่อวางระบบครัวฮาลาลในโรงเรียน การสัมมนาคณะกรรมการอิสลามฝ่ายกิจการฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

            การสัมมนาผู้ประกอบการฮาลาลงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ งานแสดงศิลปวัฒนธรรมชายแดนใต้และยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Digital Halal Science เป็นการจัดแสดงนิทรรศการจำลองอุปกรณ์เครื่องมือแล๊ปและวีดีโอแนะนำการตรวจหาสิ่งปนเปื้อนหะรอมและแอพพลิเคชั่นระบยื่นการขอรับรองฮาลาลออนไลน์ อีกด้วย