Halal Focus
Home   /   Halal Focus  /   ห้องอาหาร DIWAN ต้อนรับวันแม่กับราคาพิเศษ
ห้องอาหาร DIWAN โรงแรมอัล มีรอซ ต้อนรับวันแม่ 12 สิงหา กับราคาพิเศษ

       บุฟเฟ่ห์มื้อเย็น     เพียงราคาท่านละ  850 บาท
       บุฟเฟห์มื้อเที่ยง  เพียงราคาท่านละ  499  บาท