Halal Focus
Home   /   Halal Focus  /   Strip Test นวตกรรมชุดตรวจหาเนื้อสัตว์ปลอมปนอาหารฮาลาล

Strip Test นวตกรรมชุดตรวจหาเนื้อสัตว์ปลอมปนอาหารฮาลาล

                 สำนักข่าวอะลามี่:  Strip Test ชุดตรวจสอบการปลอมปนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาลแบบฉับไว ใช้งานง่าย ได้ผลแม่นยำ ตรวจหาดีเอ็นเอสัตว์ได้ถึง 5 ชนิดพร้อมกันในการตรวจเพียงครั้งเดียว นวัตกรรมล่าสุดจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

                 อาหารปลอมปนเนื้อสัตว์ต้องห้ามในบทบัญญัติศาสนาเป็นข้อห่วงใยสำคัญของมุสลิมทั่วโลก ซึ่งจากสถิติสำรวจพบ ประเทศไทย เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ตรวจพบเนื้อสุกรปลอมแปลงเป็นเนื้อวัว ในอินโดนีเซีย พบเนื้อหนูเจือปนในอาหาร และในเวียดนาม พบเนื้อสุนัข ปนเปื้อน ขณะที่ออสเตรเลียและมาเลเซีย ปรากฏอาหารฮาลาลปลอมปนเนื้อจิงโจ้

                  การปลอมปนดังกล่าวไม่เพียงผิดข้อกำหนดทางศาสนาอิสลาม แต่ยังส่งผลด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

                  จากข้อห่วงใยข้างต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คิดค้น Strip Test  ชุดตรวจหาเนื้อสัตว์ปลอมปน ที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการผลิตอาหารสามารถตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหารได้ด้วยตัวเอง

                  “ นวัตกรรมนี้ตอบโจทย์ความกังวลเรื่องอาหารให้กับผู้บริโภคมุสลิมและบุคคลทั่วไปได้อย่างแน่นอน Strip Test อาศัยหลักการทำงานของการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอเป้าหมาย จึงให้ผลตรวจสอบที่แม่นยำ ถูกต้อง 100% ภายใน 3 ชั่วโมง เร็วกว่าการส่งตัวอย่างไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการที่ปกติจะใช้เวลาหนึ่งถึงห้าวันทำการ นอกจากนี้ก็ยังใช้งานง่าย ราคาถูกและสะดวกอีกด้วย” อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าว

                  นอกจากจะลดต้นทุนด้านเวลาในการตรวจสอบแล้ว Strip Test ยังตรวจการปนเปื้อนของสัตว์ต้องห้ามในอาหารพร้อมกันในการตรวจเพียงครั้งเดียวได้ถึง 5 ชนิด ได้แก่ สุกร สุนัข แมว หนู และลิง ทั้งยังใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารได้ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป และวัตถุดิบอื่น ๆ ด้วย

                  “เราอยากให้ผู้บริโภคมุสลิมและประชาชนทั่ว รวมทั้งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสามารถตรวจสอบอาหารได้ด้วยตัวเอง ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ เพื่อความปลอดภัยและสบายใจในการบริโภคอาหารฮาลาลของทุกคน ”

                      อาณัฐ เผยที่มาของการพัฒนาชุดตรวจ Strip Test ที่ต่อยอดจากเทคโนโลยี HRMA (High Resolution Melting Analysis) ที่ใช้อยู่ในห้องปฎิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสัตว์ต้องห้ามในอาหารฮาลาล 9 ชนิด ได้แก่ สุกร สุนัข แมว หนู ลิง ลา งู จระเข้ และกบ

                     ทั้งนี้ นี้ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ยังได้ให้บริการสาธารณะ อาทิ การตรวจสอบแหล่งที่มาของเจลาติน ตรวจสอบสัดส่วนกรดไขมัน และตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ เป็นต้น

                       ปัจจุบัน ผู้ใช้ Strip Test ยังจำกัดแต่ผู้ประกอบการ หน่วยงานตรวจสอบฮาลาล และผู้บริโภคบางรายที่มีพื้นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แต่ในอนาคต ด้วยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท ทาเลโนเมะ ดีเอ็นเอ โปรเฟสเชอนัล จำกัด ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นำทีมโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน , ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูลและคณะผู้วิจัย หวังจะผลักดันให้นวัตกรรมนี้เข้าถึงมุสลิมและประชาชนทั่วไป โดยวางแผนจะจำหน่ายชุดตรวจ Strip Test ในราคา 300-500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าการตรวจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ถึง 10 เท่า

                    “ นอกจากนี้ เราจะพัฒนาต่อยอดเป็นชุด Test kits แบบครบวงจรของการตรวจวัด ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถตรวจวัดผลได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ใช้ตรวจได้หน้างานจริง (Onsite detection) ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้ง่ายเพียงอ่านคู่มือแล้วทำการทดสอบหาสัตว์ที่ปนเปื้อนในอาหารได้ด้วยตัวเองเลย” อาณัฐ กล่าวทิ้งท้าย 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย