People Focus
Home   /   People Focus  /   สัญญา ปรีชาศิลป์ กับบทบาท “Brand Ambassador ” ปาวองเต

สัญญา ปรีชาศิลป์   กับบทบาท “Brand Ambassador ” ปาวองเต

 

โดย เอกราช มูเก็ม

   
         สำนักข่าวอะลามี่:  ในแวดวงมุสลิมหลายคนจะรู้จัก “สัญญา ปรีชาศิลป์” ในฐานะเจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การทำงานคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่และหลากหลายเวที

            แต่อีกบทบาทหนึ่งเขาคือนักประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้ดำเนินรายการ รายการโทรทัศน์ที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอ

            ด้วยบทบาทการทำงานและผ่านประสบการณ์งานด้านสื่อสารมวลชน ทำให้ภารกิจที่ได้รับจากผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงล้วนแต่เกี่ยวข้องกับงานมวลชนและงานสื่อสารองค์กร

            แต่วันนี้  “สัญญา ปรีชาศิลป์” หรือที่หลายคนรู้จักเขาในนาม “มันโซร” ได้รับการทาบทามให้เป็น แบรนด์แอมบาสเดอร์ (brand Ambassador) สินค้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ

           สัญญา ปรีชาศิลป์ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตลาด และแบรนด์แอมบาสเดอร์ปาวองเต เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์ที่คลุกคลีกับผู้ประกอบการมุสลิม และผู้ประกอบการฮาลาลมานาน และได้ประสานงานเรื่องการขอตราฮาลาล เพื่อเป็นการรับรองให้พี่น้องมุสลิมได้ดื่ม เพราะว่าสินค้าปาวองเตเป็นสมุนไพรว่านหางจระเข้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ คุณมานิจ วราภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโกรแอนด์แกรนด์ จำกัด เป็นสินค้าที่มี่คุณภาพจึงตัดสินใจมาร่วมกับกับบริษัทฯ ดังกล่าว

         “  ความจริงว่านหางจระเข้ มีสายพันธุ์กว่า 200 สายพันธุ์ แต่สามารถที่จะเอามาดื่มได้มีแค่สายพันธุ์เดียว คือสายพันธุ์บาบาเดนซิส มีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ เมื่อนำพันธุ์มาปลูกในประเทศไทย ผลปรากฏว่าปลูกได้ดีในจังหวัดราชบุรี ซึ่งเคยทดลองเอาไปปลูกที่อื่นก็ได้ผลไม่เท่ากับปลูกในจังหวัดราชบุรี

          สัญญา บอกว่า อโลเวร่าปาวองเตมีสารอาหารอยู่ถึงสองร้อยชนิด มีวิตามินครบทุกตัวที่สร้างเสริมให้สุขภาพแข็งแรงที่ร่างกายต้องการ มีสรรพคุณทางด้านสุขภาพสำหรับคนหนุ่มสาว หรือสำหรับผู้คนทั่วไปที่อายุไม่มากนัก ก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระ ในเรื่องของการป้องกันในการเกิดโรคภัยโดยเฉพาะโรคมะเร็ง และยังมีสรรพคุณรักษาโรคเบาหวานอีกด้วย

         เขาบอกว่า ด้วยประสบการณ์ที่เห็นพี่น้องมุสลิมประสบปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคเบาหวาน จึงคิดว่า น่าจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์สำหรับพี่น้องมุสลิมได้

         “ โรงงงานผลิตของเราจะอยู่ในกรอบมาตรฐานฮาลาล การผลิตสะอาดถูกสุขอนามัยถูกหลักเกณฑ์ของฮาลาล อีกทั้งยังได้รับการรับรองของทาง อย. อีกด้วย ”

          สำหรับ อโลเวร่าปาวองเต เขามองว่ามีศักยภาพที่จะขยายตลาดไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสขยายไปต่างประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียน และในตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกลาง เนื่องจากพบว่าประชากรในกลุ่มประเทศอาหรับยังมีอัตราการเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจากประเทศอาหรับมักจะนิยมเดินทางมารักษาในประเทศไทย ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดสำหรับกลุ่มนี้
          สัญญา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการทำงานในภารกิจหลักคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ ได้มีโอกาสเรียนรู้มุมมองและวิธีการทำงานของผู้บริหาร ตลอดจนวิธีการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารอิสลามฯ ไม่ได้เป็นสถาบันการเงินที่มองเรื่องกำไรเพียงอย่างเดียว แต่เรามองถึงโอกาสของการเข้าถึงสถาบันการเงิน หรือแหล่งทุนที่ปลอดดอกเบี้ยและความเป็นธรรมด้วย

          และยิ่งเราทำงานกับระบบที่เรียกว่า “ชารีอะห์” เราจึงยึดมั่นในหลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน  การมีหลักคิด ชารีอะห์ กำกับการทำงาน จะเป็นเสมือนเข็มทิศชีวิตควบคู่ไปด้วย

          สัญญา บอกว่า เขามีหลักคิดและมุมมองในการทำงานว่า “ การทำงานบนการวางแผนมันคือจุดเริ่มต้นพื้นฐาน ที่จะนำทุกกิจการงานที่ทำ ไปสู่ความสำเร็จได้ เพราะหากรู้ที่จะวางแผน ความสำเร็จก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้น”

          นี่คืออีกมุมมองของ “สัญญา ปรีชาศิลป์” ในฐานะหนุ่มธนาคาร และในโอกาสที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาด้านการตลาด และ Brand Ambassador

 

 ตีพิมพ์ครั้งแรก : นิตยสารอะลามี่ ฉบับเมษายน2559