Opinion
Home   /   Opinion  /   รองเลขาธิการศอ.บต. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน 3 จชต.

รองเลขาธิการศอ.บต. ต้อนรับคณะสื่อมวลชน 3 จชต. พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณ


               เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น3  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศอ.บต. ให้การต้อนรับ   คณะสื่อมวลชน 3 จชต. พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณ ในโอกาสเข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยมี นายรพี มามะ ประธานชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต.  เป็นผู้แทนมอบ

              หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร และคณะชมรมสื่อมวลชนเพื่อสันติ จชต. เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา (สสท./NBT) เพื่อร่วมบันทึกเทปรายการ “สนทนา NBT” และให้สัมภาษณ์ประเด็น โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน