The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   interview: "Jafri malasea "

"Jafri malasea " Kami bukan pembekal bekalan bagi pengganas

By: Ekkarat Mukem
      Editor In chief
      Alami News Agency Of Thailand
+++++++++++

            
             Jika bercakap tentang pergolakan di Selatan Thailand . Sekumpulan Usahawan perniagaan di  Malaysia sering kali di kait dengan pemisah wilayah sempadan Thailand,kumpulan usahawan ini juga dikenali sebagai Tom Yum Goong membawa rumbungan seramai  40
 Orang untuk melawat di Chiang Mai

            Mari kita kenal persatuan Tom Yum Kung di Malaysia melalui Encik Jefri malasae President Persatuan Usahawan Thai di Malaysia (Tom Yum kung)

              Encik Jefri  berasal dari Daerah Tepa, Wilayah Songkhla. Beliau memiliki sebuah restoran tersendiri dan berpengelaman dalam bidang ini selama  20 tahun di Kuala Lumpur  , Malaysia dan Beliau juga merupakan President Persatuan Usahawan Thailand di Malaysia         

            "Hari ini terdapat kira-kira 5,000 lagi kedai di Malaysia. Kebanyakan pekerja bergantung kepada kecil atau besar kedai atau Purata 15 orang / kedai. di anggarkan bahawa pekerja dalam perniagaan restoran atau kedai Tom Yum Goong sekurang-kurangnya 150,000 orang, di mana terdapat beberapa buah kedai yang belum berdaftar menjadi ahli Persatuan.majoriti Kira-kira 80 peratus restoran adalah usahawan dari kawasan tiga wilayah selatan. "

            Untuk sebuah kedai di  Malaysia, ada banyak yang terdiri dari gerai-gerai umum. Restoran besar  atau dalam bentuk The Garden Restaurant.

            Encik jefri Berkata pada tahun yang lalu. Media mengeluar berita tentang Tom Yum Kung. Yang dilihat secara negative walaupun dalam majlis itu di hadiri dan bermesyuarat dengan Bank Islam Thailand. Untuk pinjaman kepada para usahawan di Restotan La La.Kami di tuduh sebagai pengganas ,  ini adalah  tidak benar

            Kami telah membuktikan dirinya. Kami bukan pengganas . media tini Akhbar rsebut telah memohon kemaaffan dalam akhbar ,Tetapi pada masa itu Kami menerima banyak kerosakan dari pelepasan berita tersebut. Kami telah dilihat sebagai penganjur bekalan rusuhan. Membuat pendapatan orang  Thailand di Malaysia dikurangkan.

            "Pada masa lalu kumpulan ini telah menjana pendapatan untuk negara setiap tahun, Pendapatan purata bagi setiap pekerja seramai lebih kurang 150,000 orang, kira-kira 5,000 baht / bulan. Ini adalah minimum yang paling kurang, Terdapat juga seorang tukang masak atau gaji tukang masak, yang lebih daripada ini. Nombor ini tidak termasuk operator yang Membawa wang jumlah yang besar ke negara ini "

            President Persatuan Tom Yum Kung ,berkata sebelum ini kami mesti berdikari Untuk memastikan kelangsungan hidup perniagaan.Kami juga di ragu-ragui oleh masyarakat tempatan Dan agensi-agensi keselamatan Disyaki berkaitan dengan pergolakan di selatan. Tetapi selepas Encik Thawi Sodsong  Sekretariat So-or-bo-to menunjuk keikhlasan untuk membantu,kami sangat gembira kerana buat kali pertama yang kami dapat bertemu Dan bercakap dengan pegawai-pegawai kanan kerajaan Thailand menjadikan kita lebih yakin.

            So-or-bo-to Mengambil bahagian dalam perubahan itu. Menyebabkan kami bersefahaman. Terasa mesra antara pagawai kerajaan dengan operator. Atau antara orang menjual tenaga pekerja di Malaysia. "                   

            untuk program ini berterusan  pihak persatuan kini telah menyediakan pusat pengedaran. Untuk mempromosikan produk dari Thailand terutamanya Produk  OTOP dari sempadan selatan Thailand untuk dijual di Malaysia. Melalui saluran lebih 5,000 peniaga yang merupakan ahli persatuan itu.

            Jefri berkata pengendali mahu kerajaan untuk membantu, kini adalah dokumen permit pekerja adalah sangat tinggi. Jadi saya mahu kerajaan berunding dengan kerajaan Malaysia. Oleh kerana pekerja-pekerja ini perlu menanggung beban yang terlalu banyak.

            Untuk melawat sambil belajar di negara asing. Terutama di Chiang Mai Kita lihat bahawa Garis Panduan Amalan Penduduk  di sini makan dengan baik. Seperti Yang akan dimajukan Untuk meningkatkan Walau bagaimanapun kita dapati ramai muslim di chiangmai dan juga pelancung ke situ dan dalam tempoh yang tak lama kita akan buka restoran Tom Yum kung ke Chiang Mai atau jiran-jiran seperti Laos, bagi menampung peningkatan. Dan sokongan untuk pemasaran pelancongan Selepas  ASEAN

            "Selepas kita mendapat sokongan dan bantuan daripada so-or-bo-tor dalam jangkaan panjang jika mungkin kita akan cuba menggesa ahli-ahli organisasi, potensi untuk sumber berkembang di luar negara. sebagai Di Eropah, Indonesia dan Burnai adalah untuk membolehkan orang ramai semakin tahu tentang produk jenama Thailand dan makanan Thailand  ".

-----------------------