The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ทูตบรูไน เยือนชายแดนใต้ ดูงาน OTOP หวังต่อยอดธุรกิจ

ทูตบรูไน เยือนชายแดนใต้

ดูงาน OTOP หวังต่อยอดธุรกิจ

           สำนักข่าวอะลามี่ : ผู้บริหาร ศอ.บต. ให้การต้อนรับเอกอัครทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ  ในโอกาสเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาดูงานสินค้า OTOP  ของดีชายแดนใต้


           วันที่  5 เมษายน 2561  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเจริญจิตต์ อาคารอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร  รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ H.E. Haji Ismail Hai Abd Manap เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. นายสุทน มานะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ศอ.บต.  นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศบาลนครยะลา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลาม ประจำประเทศไทย และคณะ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานสินค้า OTOP  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

           พลเรือตรีสมเกียรติ  ผลประยูร กล่าวว่า จากการที่ประเทศบรูไนได้มีหนังสือมายังสถาบันรัชต์ภาคย์ประเทศไทย โดยขอความร่วมมือในการเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาการผลิตสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยได้มีการดำเนินการจนสำเร็จและได้รับความนิยม  เนื่องจากประเทศบรูไนกำลังมีการพัฒนาสินค้าในระดับ  One Village, One Product  หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยอยู่ในระหว่างเริ่มกระบวนการทางการผลิต

          ซึ่งทางคณะผู้แทนจากประเทศบรูไนจะศึกษาประเภทของสินค้า OTOP  รวมถึงลักษณะรูปแบบ, กระบวนการผลิต, การบรรจุภัณฑ์, รูปแบบการตลาดและการรองรับสินค้าในพื้นที่ว่ามีการดำเนินการอย่างไร  จากการได้เยี่ยมชมพบว่าทางคณะมีความสนใจ และประทับใจในสินค้าหลายชนิด

          “ การมาของคณะฯ ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมแชร์ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างสองประเทศ    อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรของประเทศบรูไนในการนำความรู้สู่การพัฒนาประเทศต่อไป  “  พลเรือตรีสมเกียรติ   กล่าวและว่า

          ทั้งนี้ทางคณะทูตฯ ได้เสนอให้ ศอ.บต. นำสินค้าไปจัดแสดงที่ประเทศบรูไน เพื่อเป็นการนำเสนอถึงวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางการผลิต  รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต  เนื่องจากลักษณะและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันของสองประเทศ  จึงเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันสินค้าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จาก ศอ.บต. ได้นำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตผ้าบาติก ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ชื่อดังของจังหวัดยะลา รวมถึงเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงกวาง ฟาร์มเลี้ยงแพะ และเยี่ยมชมศูนย์การเพาะเห็ดนางฟ้าของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา 

           โดยได้รับความสนใจจากคณะเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างมาก โดยมีความสนใจในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการส่งออกสินค้า รวมถึงการรับองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ชำนาญสู่การปรับรูปแบบการผลิตของประเทศบรูไน อีกทั้งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเปิดตลาดสินค้าสู่ประเทศอาเซียนในอนาคตต่อไป

หมายเหตุ: ตีพิมพ์ครั้งแรก นิตยสารดิ อะลามี่ ฉบับพฤษภาคม 2561