The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ฉลองวันชาติ Qatar ประกาศศักยภาพของประเทศสู่สายตาชาวโลก

ฉลองวันชาติ Qatar  : ประกาศศักยภาพของประเทศสู่สายตาชาวโลก

 

              Alami news : On the occasion of the anniversary of the National Day For the accession of Sheikh Jassim bin Mohammed bin Thani the founder of the State of Qatar, to the rule of the country.


              เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561  Sheikh Jassim bin Abdulrahman Al-Thani  Ambassador of the State of Qatar to the Kingdom of Thailand  จัดงานฉลองวันชาติกาตาร์ ในประเทศไทย  จัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โยมีแขกของสถานทูต ซึ่งมีทั้งผู้แทนรัฐบาลไทย ผู้แทนจากสถานทูตต่างๆในประเทศไทย นักธุรกิจ เข้าร่วมอย่างคึกคัก              งานวันชาติรัฐกาตาร์ จัดเป็นประจำทุกปี โดยสืบเนเื่องหลังจากที่ กาตาร์ ได้รับเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971)  ต่อมา รัฐกาตาร์ ได้ประกาศให้วันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ เพื่อรำลึกถึง Sheikh Jassim Bin Mohammad Bin Thani ผู้ก่อตั้งรัฐกาตาร์

        

            ในโอกาสนี้ กาตาร์  ได้โปรโมทศักยภาพการค้าการลงทุน ความเป็นผู้นำของกาตาร์ ตลอดจนวิชั่นของประเทศด้านเศรษฐกิจ การเงิน เทคโนโลยี อุตสาหกรรมน้ำมัน โดยกาตาร์ เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่อันดับต้น ๆของโลก และ ยังมีสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ ที่ติดอันดับการบริการของโลก            ทั้งนี้ เพื่อประกาศศักยภาพของประเทศและความพร้อม สู่การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี 2022 ที่จะถึงนี้

            ประเทศกาตาร์ (Qatar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐกาตาร์ มีเมืองหลวงคือ กรุงโดฮา (Doha)