The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   สู่ทางสายใหม่ กิจกรรมช่วยเหลือมุสลิมใหม่
สู่ทางสายใหม่.. ทอรักถักใจ  กิจกรรมช่วยเหลือมุสลิมใหม่

           สำนักข่าวอะลามี่: มูลนิธิเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม ร่วมองค์กรเครือข่ายกว่่า 20 องค์กร จัดงาน "สู่ทางสายใหม่.. ทอรักถักใจ" เพื่อหารายได้ดูแลช่วยเหลือมุอัลลัฟ เนืองจากทุกปี จะทีผู้เข้่ารับอิสลามจำนวนมาก             ดร.มนัส นานา ประธานมูลนิธิเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม ร่วมองค์กรเครือข่ายกว่่า20องค์กร จัดงาน "สู่ทางสายใหม่.. ทอรักถักใจ" เพื่อหารายได้ดูแลช่วยเหลือมุอัลลัฟ เนืองจากทุกปีจะทีผู้เข้่ารับอิสลามจำนวนมาก
            ดร.มนัส กล่าวว่า อย่างไรก็ตามพบว่าหลังจากพี่น้องที่เข้่ารับอิสลามแล้ว แต่จำนวนหนึ่งได้กลับไปสู่ศาสนาเดิม จึงมีดำริที่จะหาแนวทางรักษาผู้รับอิสลาม จึงต้องแสวงหาแนวทางมนการดูแลมุอัลลัฟ โดยระยะยาวจัดตั้งเป็นเครือข่ายทั้งในและเขื่อมโยงกับต่างประเทศ
            กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น วันที่18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย รามคำแหง ซอย 2
             คุณคัมภีร์ ดิษฐากรณ์  ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นหนึ่งในผู้ที่มารับอิสลามเมื่อ40ปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณภรรยาและครอบครัวภรรยาที่ดูแลอย่างดี ทำให้ตนเรียนรู้อิสลามและอยู่มในแนวทางอิสลามมาตลอดขีวิต หลังจากเปลี่ยนแปลง           อย่างไรก็ตาม อยากให้ใช้คำนิยามคำว่า มุอัลลัฟ ที่เหมาะสมกว่านี้ เพราะคำว่ามุอัลลัฟ เสมือนเป็นการแบ่งแยกระหว่างมุสลิมเก่ากับมุสลิมใหม่
           " ที่ผ่านมามีผู้เข้ามารับอิสลามจำนวนมาก แต่เมื่อพวกเขามารับอิสลามพบว่าคนที่ผลักดันเขาออกจากอิสลาม ส่วนหนึ่งมาจากมุสลิมด้วยกันเอง ดังนั้นจึงอยากให้พวกเราดูแลเขาอย่่างจริงจัง"

            นายคัมภีร์ กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้พวกเราช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม เพราะการเปลี่ยนจากจุดหนึ่งมาสู่จุดหนึ่งพวกเขามีความยากลำบากมาก เมื่อเขามาแล้วเราต้องดูแลเขาอย่างจริงจัง จริงใจและต้องหาแนวทางว่าจะดูแลเขาอย่างไรให้เป็นรูปธรรมและเข้้าถึงข้่างในหัวใจเขาจริงๆ