The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   ระวังกับดักความรุนแรง โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
ระวังกับดักความรุนแรง
โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
         
         สำนักข่าวอะลามี่ : ทุกฝ่ายพึงระวังไม่ให้ตกไปในหลุมพรางความรุนแรงที่กลุ่มก่อการขุดดักไว้
          การบุกถล่มยิง ชรบ.ยะลา ไม่ควรทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างฝ่ายต่างคิดต่างเรียกร้องให้มีมาตรการดูแลเฉพาะกลุ่มตน จนลืมคิดถึงสังคมองค์รวมที่ต้องพึ่งพาอาศัยและยึดโยงกันไว้เพื่อปิดช่องโหว่ที่ผู้ก่อความรุนแรงพยายามเปิด นั่นคือความแตกแยกของคนในสังคม


          สำหรับมุสลิม พึงตระหนักว่าเรามิได้มีชีวิตอยู่เพียงเพื่อชาติพันธุ์ของตนเอง แต่อยู่เพื่อการอิบาดะฮ ซึ่งรูปธรรมที่เด่นชัดที่สุดของการอิบาดะฮคือการสร้างประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์
          การต่อสู้ของมุสลิม หากมีเป้าหมายเพียงชาติพันธุ์ จะไม่สร้างความเสียหายแต่เฉพาะคนถูกฆ่าเท่านั้น แต่ความหม่นหมองและความยากลำบากจะเกิดกับมุสลิมไปทั่ว จากภาพลักษณ์ความรุนแรงที่คนกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้น
          ในส่วนของรัฐ ควรซึมซับบทเรียนให้มาก ความอยุติธรรมที่ดำรงอยู่ได้ทำให้คนในชาติแตกแยกร้าวลึกมากพอแล้ว และยังไม่มีการเยียวยาที่ดีพอ จึงไม่ควรซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยการทำให้ผู้คนยิ่งเหินห่างกันมากขึ้น แต่จะต้องเยียวยาด้วยความเป็นธรรม ความสุจริตและจริงใจเท่านั้น

         มนุษย์ทุกชาติพันธุ์มีความปรารถนาที่จะเชิดชูอัตลักษณ์ของตนโดยธรรมชาติ การหวงแหนอำนาจจนไม่เปิดโอกาสให้ชาติพันธุ์มีพื้นที่เชิงอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม เป็นสาเหตุหนึ่งของการก่อความรุนแรงได้
เพราะแม้คนในชาติพันธุ์เดียวกัน หากฝ่ายหนึ่งถูกกดข่มจากฝ่ายมีอำนาจ จนเงยหน้าอ้าปากไม่ได้ การต่อสู้ก็จะดำรงอยู่ และอาจเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีใครคิดถึงความเป็นธรรมเลยก็ได้