The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   สว.อนุมัติ อาหมัด มอบถุงยังชีพให้ชาวปัตตานี

สว.อนุมัติ อาหมัด มอบถุงยังชีพให้ชาวปัตตานี

             สำนักข่าวอะลามี่ : สว.อนุมัติ อาหมัด มอบหมายให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้นำชุมชน ผู้นรำท้องถิ่น และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควงิด-19 และในโอกาสต้อนรับรอมฎอน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  


               วันที่ 10 พฤษภาคม 2563  นายคอซีย์ มามุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพจาก นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกวุฒิสภา ให้กับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเพื่อไปแจกจ่ายกับผู้ได้รับผลกระทบและต้อนรับเดือนรอมฎอน.


               นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้านที่ด่านกักกัน คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้อยากไร้ ในเขตอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน จ.ปัตตานี โดยผ่านตัวแทนของแต่ละอำเภอ