The Alami Report
Home   /   The Alami Report  /   “การเปลี่ยนแปลง”จุดเริ่มสู่อนาคตที่ยั่งยืน

“การเปลี่ยนแปลง”จุดเริ่มสู่อนาคตที่ยั่งยืน

โดย : มูฮำหมัดกอดาฟี เซ็งมะ รายงานจากจอร์แดน

              สำนักข่าวอะลามี่ : “การเปลี่ยนแปลง”ย่อมเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์  การเดินทางของผมทีผ่านมา ก็ได้เห็นบางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

                ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลดีกับประชาชนและคนรุ่นหลัง บางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารบ้างเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลง

               ไม่ว่าในดินแดนอาเซียน ดินแดนยุโรป หรือ แม้แต่ในประเทศตะวันออกกลาง ก็เกิดกากรเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

                แต่การเปลี่ยนแปลงผู้นำในประเทศที่กล่าวมานี้ จะเป็นไปตามคาดหวังของประชาชนหรือไม่ .....ต้องรอคำตอบอีกครั้งหนึ่ง.....

                 การเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย และสิ่งที่ประชาชนดิ้นรน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยน ก็ไม่ใช่อื่นใด เพียงเพื่อลูกหลานของตัวเอง เพื่อความอยู่รอดกับโลกอนาคตที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

                  ในเมืองไทยก็เกิดขึ้นแล้วคือ นายกหญิงคนแรกของประเทศไทย

                   และนั่นคือสิ่งที่เราสามารถมองเห็น และปรากฎการณ์ขึ้นแล้ว

                  อีกไมนานอาเซียน จะไมมีพรมแดน

                 มีคำถามว่า หากอาเซียนเกิดขึ้นแล้ว มุสลิมในประเทศไทย ได้มีการเตรียมพร้อมหรือยัง และเราพร้อมที่จะมีตัวแทนไปยืนในเวทีอาเซี่ยนแล้วหรือยัง

เรื่องนี้เรา....ในฐานะมุสลิมจะต้องหาทางออก ณ บัดนี้ เพื่อก้าวสู่เวทีสู่การเป็นประชากรอาเซียน

                 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะไปยืนในเวทีอาเซี่ยน ในฐานะตัวแทนของมุสลิม จะต้องมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพพอ

                  ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลง.....วันนี้เราต้องเปลี่ยนานามการบให้ป็นสนามการค้าเพื่อสร้างสังคมมุสลิมให้มีคุณภาพ และอาเซี่ยนที่มีคุณภาพในอนาคต


การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ (Strategy change)      

                 จุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลง จากวิสัยทัศน์   แต่กลยุทธ์ที่มุสลิมใช้กันอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่ คือ เอาศาสนาปนกับกลยุทธ์สากล นี้แหละคือปัญหา

                  เรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกลยุทธ์หรือค่านิยม แต่กลยุทธ์สากลมีการเปลี่ยนแปลงทุกระดับตามการเวลา แล้วเราสร้างมาตรการมารองรับหรือยัง

                  นี่คืออีกอย่างทีทำให้มุสลิมบางประเทศตามไม่ทันโลกตะวันตก เราต้องมาสร้างระบบใหม่ และการนำการจัดการและระเบียบค่อยเป็นค่อยไป สิ่งสำคัญมากคือ เราต้องหาหนทางเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่ๆ


กำหนดเป้าหมาย

                  สุดท้ายนี้อยากฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กับบรรดาผู้นำมุสลิมทั้งหลาย จะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนกับอนาคตลูกหลานว่า....เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร

                     เราต้องมาร่วมกำหนดด้วยตัวเอง เพื่อชี้ทางออกและเพื่อเปิดตาให้กับประชาชนของเรา  และ ให้สามารถมองเห็นภาพโดยรวมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้   

                       ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่ดีได้อย่างแน่นอน